BIJLAGE 2: VAN ZORG NAAR WERK – DE PIËZO-METHODIEK

Piëzo staat voor Participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer. Al meer dan tien jaar werkt de gemeente Zoetermeer met behulp van deze methodiek aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels wordt de Piëzo-methodiek in negen andere gemeenten ingezet. Onderzoek van Movisie geeft duidelijke aanwijzingen dat het werkt. Voor het behalen van de BHAG maken we gebruik van de uitgangspunten van de methodiek.

De Piëzo-methodiek onderscheidt verschillende fasen bij het (weer) aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

Soms is extra zorg nodig om aan het werk te komen of te blijven, en soms is werk (als medicijn) nodig om zorg te ondersteunen. We blijven ernaar streven om iemand naar de laatste fase te begeleiden, waarin hij/zij vanuit de bijstand naar betaald werk gaat (waar nodig met een indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk). We accepteren dat het soms lang duurt om daar te komen. Ook accepteren we dat er ongeveer 1.750 personen afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering. Wel streven we ernaar om deze groep mensen actief te laten meedoen in de maatschappij, in de vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding.