Pijler 2: Verbeteren doorstroom

In 2023 heeft Delft een netwerk van campussen, waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een praatje. Op de campussen kun je kiezen uit een breed aanbod aan flexibel werk. Zo kun je de ene dag zonnepanelen assembleren en de volgende dag in het groen aan de slag. Je krijgt betaald voor de uren die je werkt. Dit noemen we open work. Op de campussen kun je ook cursussen, trainingen en opleidingen volgen, of je aanmelden bij externe organisaties voor een (praktijk)opleiding.

Daarnaast zijn we dicht bij onze kandidaten met onze pop-up store(s) in de stad. In een pop-up store is de dienstverlening van alle sociale partners te vinden en mogelijk ook van werkgevers.

De re-integratie professional is in 2023 een talentcoach, die makkelijk kan schakelen met partijen die nodig zijn. Hij coacht zowel op werk, loopbaan en ontwikkeling als op de andere leefgebieden.

DOELSTELLING 7:  Verbinden van de diverse campussen.

Het innovatieve en laagdrempelige karakter van de campussen brengt werk
dichter bij de doelgroep. Ze dragen bij aan de omslag van ‘moeten’ naar ‘willen’. 

In Delft zijn op dit moment meerdere ideeën voor campussen. Stunt is bezig met het realiseren van een Upcycle Campus, Werkse! wil van het huidige gebouw een campus maken en Firma van Buiten krijgt een plek binnen de TU Campus. Het worden dynamische locaties waar iedereen die dat wil, kan werken en leren. Er worden hoogwaardige producten ontwikkeld, getest en gemaakt. Ook innovatieve startups, creatieve en commerciële ondernemers vinden er een plek. In combinatie met een excellent hospitality concept moet dat het stigma rondom bijstand en re-integratie verminderen. 

⇒ Actielijn 15: Samenwerkingsverbanden opzetten om de verschillende campussen in de stad te verbinden.

DOELSTELLING 8: Opzetten pop-up store(s) IN DE WIJK

Onze kandidaten moeten zo min mogelijk drempels ervaren in de dienstverlening. Daarom komt er een (of meerdere) pop-up store(s) in de wijk. Daarmee kunnen we kandidaten beter bereiken.

Om pop-up stores te realiseren is onderzoek nodig naar geschikte locatie(s) en gewenste dienstverlening en uitstraling. Naast de reguliere dienstverlening kunnen ook andere sociale partners en werkgevers in de pop-up store terecht. Mogelijk worden pop-up stores gerealiseerd op de locatie van sociale partners. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven.

⇒ Actielijn 16: Het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van de pop-up store(s) in de wijk, inclusief begroting, fasering en positionering.

DOELSTELLING 9: Talentcoaches inzetten als verbindende schakel

Talentcoaches zorgen voor duurzame begeleiding van kandidaten en werkgevers. De talentcoach heeft korte lijntjes met alle partijen, zowel binnen als buiten het sociale domein. Zo kan hij/zij belemmeringen voor kandidaten wegnemen.

Door alle veranderingen die we beogen met de BHAG wordt er veel van medewerkers verwacht. Om de werkdruk niet onnodig op te voeren en ervoor te zorgen dat we alleen vernieuwingen structureel implementeren die bewezen effect hebben, gaan we gebruikmaken van een BHAG proeftuin. In deze proeftuin wordt bekeken wat succesvol is in de re-integratie van langdurig werkloze personen.

⇒ Actielijn 17: Het opzetten van een proeftuin voor talentcoaches.