De partners van de BHAG Delft hebben samen een plan opgesteld om te komen tot het uiteindelijke doel: het halveren van het aantal bijstandsgerechtigden in Delft. Gebruik voor de verkorte versie het menu hiernaast. De uitgebreide versie vindt u hier.