Deze organisaties streven samen naar een inclusief Delft:

Het Zeg JA-team helpt!
De eerste gezamenlijke stap is al gezet met de oprichting van het Zeg JA-team. Dit team bestaat uit professionals van de diverse deelnemende organisaties. Zij bekijken samen hoe zij mensen vanuit de bijstand aan passend en duurzaam werk kunnen helpen. Heeft iemand begeleiding nodig op de werkvloer? Is dagbesteding een goede eerste stap? Moeten er nog schulden of psychische problemen worden aangepakt? En welke professional kan daar het beste bij helpen? Het Zeg JA-team zegt JA tegen mensen die willen werken en maakt zo nodig gebruik van onconventionele methoden. Samen komen we verder!