BIJLAGE 3: DE DINGES

Door de Vrije Universiteit is onderzoek gedaan naar bovengemiddeld succesvolle professionals in het sociaal domein. Hieruit kwamen een aantal competenties en karaktereigenschappen naar voren, samengevat als de ‘Dinges’. Eigenschappen die de basis vormen zijn: optimisme, daadkracht, doorzettingsvermogen, fysieke energie, passie, betrokkenheid, inlevingsvermogen en opportunisme. Ook leervermogen is belangrijk, omdat de ‘Dinges’ voldoende kennis moet hebben van methoden, wet- en regelgeving en de omgeving. Daarnaast staan vier competenties centraal: verbinden, communiceren, ondernemen en afstemmen.

De talentcoaches waar de BHAG in voorziet, voldoen aan het profiel van de ‘Dinges’. Zij hebben een specialisme, maar bieden begeleiding gedurende een langere tijd en hebben een bredere scope dan in de huidige situatie. Dit sluit aan bij het principe first place then train. Een talentcoach bereidt de kandidaat voor op zijn nieuwe baan, maar de kandidaat mag laten zien wat hij kan terwijl hij al aan het werk is. De talentcoach zorgt er voor, samen met de werkgever, dat de kandidaat over obstakels heen komt. Deze intensieve begeleiding op de werkvloer gaat niet alleen over werk, maar over alle leefgebieden. De talentcoach is geen schuldhulpverlener of GGZ begeleider, maar brengt de kandidaat onder bij de juiste partij en regisseert het proces. In 2020 wordt een proeftuin opgezet met een team van talentcoaches die verantwoordelijk zijn voor de doelgroep van de BHAG.