Meer weten over het hoe en waarom van de BHAG Delft?
Neem contact op met:

Jiske Kiers, programmamanager BHAG

jkiers@werkse.nl

Mail ons