Samen Werkt!

Samen Werkt!

Ondanks Corona heeft het BHAG team in samenwerking met accountmanagers en consulenten van Werkse! in september een mooi event georganiseerd: Samen Werkt!

Een event waar werkgever en kandidaat (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) elkaar konden ontmoeten. Tijdens dit event waren acht werkgevers aanwezig en maar liefst vijftig kandidaten. In deze tijd van coronabeperkingen zijn er naar aanleiding van het event vooralsnog toch drie kandidaten gestart in een betaalde baan en twee in een opleidingstraject. 
Partners BHAG

Unieke samenwerking Delfts sociaal domein

Goed nieuws voor Delftenaren die al lange tijd in de bijstand zitten: de kans op een passende baan wordt groter! Acht organisaties op het gebied van werk en welzijn hebben zich verbonden aan een nieuw en ambitieus plan om juist deze groep meer kansen te bieden. Want ook in Delft staan er nog steeds te veel mensen ongewild aan de kant.

De acht organisaties in Delft hebben samen een Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG) geformuleerd, een groots en uitdagend doel: het aantal bijstandsgerechtigden moet in de komende vier jaar worden gehalveerd. Van circa 3500 mensen, een aantal dat al jaren vrij stabiel is, naar 1750 in 2023. De volgende organisaties maken zich daar de komende jaren hard voor: Perspektief, Stunt, Delft voor elkaar, GGZ Delfland, Firma Van Buiten, Delft Support, Ipse de Bruggen en Werkse!

Om het doel te bereiken, worden allerlei pilots en nieuwe initiatieven opgezet. De pijlen zijn daarbij met name gericht op mensen die al vijf jaar of langer in de bijstand zitten. Zo zijn er bij Werkse! zes professionals aangenomen die mensen langdurig intensief kunnen begeleiden. En komen professionals van de acht organisaties elke drie weken bij elkaar in het zogenoemde Zeg JA team, om te bespreken wat elk van hen kan doen om iemand uit deze doelgroep vooruit te helpen.

Ook werkgevers worden betrokken bij het plan. Zij krijgen de vraag om meer en andere werkzaamheden aan te bieden aan de kandidaten, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en meer mensen passend werk vinden.

Groenwerk

Intensieve begeleiding en praktische hulp!

Wat doe je als iemand dolgraag wil werken maar zelf niet aan de slag komt? Begeleiden uiteraard. Maar soms is er meer nodig. Zoals bij Ronald.

Ronald zit ‘al veel te lang’ zonder werk, zegt hij zelf. Tijdens sollicitatiegesprekken klapt hij dicht. Terwijl hij toch echt goed gekwalificeerd is en vele jaren werkervaring op zijn cv heeft staan. Naast verkrampen tijdens het solliciteren is er nog iets in zijn dagelijks leven dat zwaar op hem drukt. Een geschil met de woningbouwvereniging. Over de tuin die iets buiten de kluiten groeide. Buren klagen erover en Ronald weet zich er geen raad mee. Om deze patstelling te doorbreken springt Werkse! bij. De ervaren groenmedewerkers van Werkse! gaan aan de slag met zaag en snoeischaar en het resultaat mag er zijn: een mooi bijgewerkte tuin. En een blije Ronald! “Nu krijg ik weer ruimte om me op een nieuwe baan te richten”.

Bovenstaande is de essentie van de BHAG-aanpak. Mensen intensieve begeleiding geven en daarbij kijken naar het geheel. Wat houdt iemand nu precies tegen bij het bouwen aan een betere toekomst? Dat kan een geschil zijn in de leefomgeving zoals bij Ronald. Vaak ook gaat het om schulden, taalachterstand, ziekte of psychische problemen, een verslaving of combinaties hiervan.

Lees het artikel uit het AD/Delft.

Behoorlijk maatwerk

Behoorlijk maatwerk: zeg JA!

Samenwerking binnen en buiten het sociaal domein is cruciaal. Stadsbreed dragen binnen de BHAG een aantal partijen een gedeelde verantwoordelijkheid. Heel concreet komt de samenwerking bij elkaar in het ‘Zeg JA Team’. Een team dat zich niet wil laten remmen door het ‘het systeem  en bureaucratie’ en dat juist wil omdenken en -draaien.

Projectleider Jiske: “Het team bestaat uit professionals vanuit deelnemende organisaties uit het sociaal domein. We bespreken casussen waarbij er knelpunten zijn die de professional vanuit zijn of haar eigen organisatie niet kan oplossen. Dit is zeer uiteenlopend, van huisvestiging tot zorg, schulden of kinderopvang en natuurlijk werk. De eerste besproken casussen verliepen vooral makkelijker dan gedacht. Door samen op zoek te gaan naar oplossingen kan er veel meer dan iedereen in eerste instantie dacht. Doordat de juiste professionals met mandaat aan tafel zitten, hebben we slagkracht om ook echt het verschil te maken voor iemand. Iedereen heeft zich dan ook gecommitteerd aan de ‘ja’ modus: alleen maar denken in mogelijkheden met een minimum aan regels.

Uitgangspunten van het ‘Zeg JA Team’ zijn de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’. Tijdens een van de bijeenkomsten van de bestuurders zijn deze beginselen – hoe symbolisch – op de voordeur van het Oude Stadhuis ‘gespijkerd’.”

Lees de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’