BHAG DEAL

Sociale partners
BHAG Deal komt tot stand in samenwerking met: Delft Support • Delft voor elkaar • Firma van Buiten • GGZ Delfland • Ipse De Bruggen • Perspektief • Stunt • Werkse!

Meer weten?
De brochure vertelt van alles over de verschillende deals

Ook mooi: de BHAG Deal telt mee als social return invulling

Gerealiseerd tot december 2021:
21 deals met in totaal 14 werkgevers

BHAG Dealzonder werkgevers geen werk

Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze BHAG-doelstelling, is commitment van werkgevers. Want zonder werkgevers geen werk!

BHAG Deal: wat is dat?
Een BHAG Deal is een afspraak tussen een werkgever en lokale sociale partners. Bedoeling: mensen met een bijstandsuitkering perspectief bieden én samen bijdragen aan een inclusief Delft.

Elke partij definieert zelf de bijdrage die zal worden geleverd. In het geval van de werkgevers is dat het aantal arbeidsplekken, klussen of opleidingstrajecten dat beschikbaar wordt gesteld. De acht in de BHAG verenigde sociale partners leveren de ondersteuning die ervoor nodig is om mensen – desgewenst langdurig – te begeleiden voor een duurzame match. In goed overleg sluiten we vervolgens een BHAG Deal, waarin de afspraken worden vastgelegd.

Surf naar onderen voor de verschillende deals.

Vier soorten Deals

De BHAG Deal kent vier smaken. Alle vier de opties vragen om een organisatie met een sociaal hart. Want de Deals worden afgesloten voor de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze variëren, bijvoorbeeld in de mate van werkgeversrisico en het soort werk dat beschikbaar wordt gesteld. Alle producten op rij:

 1. Baan voor Talent
  Baan voor talent houdt in dat u nieuwe arbeidsplaatsen creëert. U geeft mensen een jaarcontract en wij zorgen voor de begeleiding van de werknemer op alle leefgebieden. Daarnaast krijgt u een financieel voordeel en zijn de risico’s bij ziekte afgedekt door onze no-risk polis. Bent u een sociaal werkgever? Kies dan voor baan voor talent.
 2. Talentenpool
  Talentenpool gaat over het inhuren van medewerkers voor passende taken, voor een vooraf bepaald aantal uren. Die uren kunt u verspreiden over het jaar of concentreren in een bepaalde periode. Wij verzorgen de verloning en de begeleiding van de kandidaten, het risico voor de werkgever is minimaal. Bent u sociaal werkgever én op zoek naar flexibel inzetbaar personeel? Kies dan voor de talentenpool.
 3. Werk voor Talent
  Bij Werk voor Talent gaat het om taken met minimale tijdsdruk, die minimaal één dag in beslag nemen. De taak kan op locatie worden uitgevoerd of bij ons. Denk aan het opruimen en digitaliseren van een archief of achterstallig werk. Wij dragen zorg voor een correcte uitvoering. Heeft u klussen die blijven liggen? Kies dan voor werk voor talent.
 4. Talentontwikkeling
  Talentontwikkeling betekent dat kandidaten gedurende een afgesproken periode onbetaald bij u aan de slag gaan en door u worden opgeleid in een bepaald vakgebied. Na deze periode hebben zij de garantie op een baan bij uw organisatie of elders in de sector. U zorgt voor de opleiding en wij zorgen voor de (niet-vakinhoudelijke) begeleiding en indien gewenst zorgen we ook voor certificering met praktijkverklaringen. Wilt u mensen opleiden in uw vakgebied? Kies dan voor talentontwikkeling.

Verder lezen over de reeds gesloten deals in de praktijk

Menskracht en specialistische begeleiding
Met deze BHAG Deal doen werkgevers aan sociaal ondernemen. De sociale partners van BHAG Delft committeren zich aan de levering; menskracht en specialistische begeleiding. Daarnaast is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere inclusieve werkgevers en kan iedereen onder andere gebruik maken van publiciteit in diverse (sociale) media. Projectleider BHAG Deal werkgevers, Mieke van Egmond: “Meedoen als werkgever met de BHAG Deal betekent: je verbinden. Met commitment vanuit een sociaal hart.

Meedoen?
Ga naar Werkse! jobdeal https://www.werkse.nl/jobdeal/