Behoorlijk maatwerk

Behoorlijk maatwerk: zeg JA!

Samenwerking binnen en buiten het sociaal domein is cruciaal. Stadsbreed dragen binnen de BHAG een aantal partijen een gedeelde verantwoordelijkheid. Heel concreet komt de samenwerking bij elkaar in het ‘Zeg JA Team’. Een team dat zich niet wil laten remmen door het ‘het systeem  en bureaucratie’ en dat juist wil omdenken en -draaien.

Projectleider Jiske: “Het team bestaat uit professionals vanuit deelnemende organisaties uit het sociaal domein. We bespreken casussen waarbij er knelpunten zijn die de professional vanuit zijn of haar eigen organisatie niet kan oplossen. Dit is zeer uiteenlopend, van huisvestiging tot zorg, schulden of kinderopvang en natuurlijk werk. De eerste besproken casussen verliepen vooral makkelijker dan gedacht. Door samen op zoek te gaan naar oplossingen kan er veel meer dan iedereen in eerste instantie dacht. Doordat de juiste professionals met mandaat aan tafel zitten, hebben we slagkracht om ook echt het verschil te maken voor iemand. Iedereen heeft zich dan ook gecommitteerd aan de ‘ja’ modus: alleen maar denken in mogelijkheden met een minimum aan regels.

Uitgangspunten van het ‘Zeg JA Team’ zijn de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’. Tijdens een van de bijeenkomsten van de bestuurders zijn deze beginselen – hoe symbolisch – op de voordeur van het Oude Stadhuis ‘gespijkerd’.”

Lees de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’