BHAG staat voor Big Hairy Audicious Goal. Het formuleren van een ambitieus, concreet en tot de verbeelding sprekend doel helpt om het heilige vuur aan te wakkeren en nieuwe wegen te vinden om het doel te bereiken. De BHAG Delft luidt: in 2023 is het aantal bijstandsgerechtigden blijvend geslonken tot 1750 (ten opzichte van 3500 in januari 2019).

Méér mensen aan een passende baan helpen.

Dat is het doel waar Delft zich hard voor maakt. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Mensen die wel willen en kunnen werken, maar op eigen kracht geen blijvende baan vinden.

Door de handen ineen te slaan en samen te zoeken naar nieuwe vormen van begeleiding en bemiddeling, willen we het aantal bijstandsgerechtigden in Delft halveren. Blijvend!

Want wij geloven dat werk gelukkiger maakt. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

Lees het Plan als u wilt weten hoe we dat gaan doen. En kijk bij Partners om te zien wie het gaan doen. Op de hoogte blijven? Hou deze site in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen en resultaten.