Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van BHAG Delft (www.bhagdelft.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van BHAG Delft betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van BHAG Delft.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van BHAG Delft berusten bij BHAG Delft. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van BHAG Delft is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan BHAG Delft, info@bhagdelft.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van BHAG Delft geeft BHAG Delft geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van BHAG Delft.
BHAG Delft kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van BHAG Delft, de onmogelijkheid de website van BHAG Delft te gebruiken, uit de levering van diensten door BHAG Delft of het gebrek aan levering van diensten door BHAG Delft.

Wijzigingen

De inhoud van de website van BHAG Delft wordt regelmatig bijgewerkt. BHAG Delft behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van BHAG Delft te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2020.